Home

Profetia – Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen

PROFETSIA är en personlig bok som berättar om hur det gudomliga och djupt sanna i
våra hjärtan pockar på att bli avtäckt och hur avsikten med människans tillvaro på Jorden
nu successivt börjar växa fram.

I boken får vi möta Gudinnan Antares som beskriver hur hennes vibration naturligt ingår
i det enhetsmedvetande som är på väg att mejslas fram i var och en av oss och att hon i
den här tiden närmat sig planeten för att hjälpa till. Hennes koder har sedan begynnelsen
legat lagrade i en underjordisk stad av kristall i väntan på att mänskligheten skall ta steget
in i en ny dimension.

”Hjälp andra att bekanta sig med den ton som vilar i deras inre, och spegla fram den gudomlighet de bär i sina hjärtan.”
”Du behöver stå fri och vara modig. Stå bortom illusionens slöjor. Alla behöver i den här tiden
uppmärksammas på att något väntar på andra sidan om de begränsningar som de satt upp för sig
själva”.

Det är några av de budskap som Gudinnan Antares och Lord Melchizedek förmedlade
under de månader i norra Argentina då jag förbereddes inför det arbete som väntar.
Med boken hoppas jag kunna inspirera andra till att söka sin väg ut ur det Yttre Jagets
begränsning. Boken beskriver min väg och ger en inblick i mina upplevelser under tiden i
Argentina. I ett område präglat av den stad av kristall som vilar under jord. Men framför
allt är boken en hyllning till Gudinnan Antares som står redo att bistå oss och planeten i
övergången till en ny dimension.

Den finns i bokhandeln och kan beställas på nätet. www.adlibris.se, www.vattumannen.se
Jag är dig djupt tacksam om du vill hjälpa till att sprida informationen!

Hälsningar Ulla Anderen

Mer om Ulla, läs hemsidan
www.divineoneness.se

 

 

 

 

Ny bokPROFETIA – Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen

“Hjälp andra att bekanta sig med den ton som vilar i deras inre, och spegla fram den gudomlighet de bär i sina hjärtan.”
Det var ett av de budskap Gudinnan Antares förmedlade under de månader hon och Lord Melchizedek förberedde mig för det arbete som väntar.
Läs mer

Läs  PROFETIA. Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen.
Finns i bokhandeln på www.adlibris.se, www.vattumannen.se